Maksuton C-lukulaskuriksi nimetty asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri on nyt saatavilla.
Laskurilla on helppo arvioida mm. lämmöneristystason ja LTO:n merkitystä elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Laskuri noudattaa Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän pilotointiversiota. Se soveltuu niin omakotitalo- kuin kerrostalohankkeisiin, ja sitä voidaan käyttää paitsi yksittäisten hankkeiden tavoitteiden asetannassa ja suunnittelussa, myös esimerkiksi kaavapäätösten tukena.

readmore c luku

Jaa verkossa:

Rakenteellinen energiatehokkuus - uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

Rakennustuoteteollisuus RTT:n Eristeteollisuus tukee täysin EU:n ja Suomen ilmastotavoitteita, joiden mukaisesti vuoteen 2050 mennessä koko rakennuskanta on hiilineutraalia.
Suomen ilmasto-olosuhteissa meillä ei ole enää varaa tuhlata lämpövuotojen takia arvokasta vähähiilisesti tai jopa hiilineutraalisti tuotettua energiaa asuinrakennusten lämmityksessä.
Lähitulevaisuuden hiilineutraalia sähköenergiaa tarvitaan yhteiskunnan kannalta tuottavimmissa käyttökohteissa kuten teollisuudessa ja liikenteessä.

RTT:n Eristeteollisuus kokoaa tälle sivustolle oleelliset tiedot uudisrakennusten lämmöneristämiseen liittyvistä ajankohtaisista säädöshankkeista ja niiden taustatiedoista kattaen seuraavat:

  • rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki ja rakenteellinen energiatehokkuus C-lukulaskureineen
  • rakennusten energiatehokkuusasetus ja pykälä 33 E-lukulaskureineen
  • opas rakenteellisen energiatehokkuuden parhaista käytännöistä.
YLÖS