Uudisrakentaminen

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen uudisrakentamisessa tarkoittaa, että suunniteltavien ja toteutettavien rakennusten täytyy olla jo nyt vähähiilisiä.

Kun otetaan huomioon yhä kiihtyvä kaupungistuminen, vuonna 2050 Suomen rakennuskannasta lähes puolet on rakennettu vuoden 2020 jälkeen. Esimerkiksi tänään rakennetuilla asuinrakennuksilla on vuonna 2050 reilusti yli puolet käyttöiästä jäljellä.

Vuonna 2018 voimaan astuneen uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälä 33 takaa rakenteellisen energiatehokkuuden puitteissa uusille asuinrakennuksille vähähiilisen rakentamisen perusedellytykset ja elinkaarihyödyt koko käyttöiän ajalle. Terveellisyyden ja viihtyisyyden takaamiseksi pykälä 33 linkittää myös parhaan käytännön mukaisen hallitun ilmanvaihdon omana vaatimuksenaan rakenteelliseen energiatehokkuuteen.

Jaa verkossa:

Rakenteellinen energiatehokkuus - uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen

Rakennustuoteteollisuus RTT:n Eristeteollisuus tukee täysin EU:n ja Suomen ilmastotavoitteita, joiden mukaisesti vuoteen 2050 mennessä koko rakennuskanta on hiilineutraalia.
Suomen ilmasto-olosuhteissa meillä ei ole enää varaa tuhlata lämpövuotojen takia arvokasta vähähiilisesti tai jopa hiilineutraalisti tuotettua energiaa asuinrakennusten lämmityksessä.
Lähitulevaisuuden hiilineutraalia sähköenergiaa tarvitaan yhteiskunnan kannalta tuottavimmissa käyttökohteissa kuten teollisuudessa ja liikenteessä.

RTT:n Eristeteollisuus kokoaa tälle sivustolle oleelliset tiedot uudisrakennusten lämmöneristämiseen liittyvistä ajankohtaisista säädöshankkeista ja niiden taustatiedoista kattaen seuraavat:

 • rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki ja rakenteellinen energiatehokkuus C-lukulaskureineen
 • rakennusten energiatehokkuusasetus ja pykälä 33 E-lukulaskureineen
 • opas rakenteellisen energiatehokkuuden parhaista käytännöistä.

Ajankohtaista

 • Hiilineutraalin rakennuksen perusta: rakenteellinen energiatehokkuus
  Hiilineutraalin rakennuksen perusta: rakenteellinen energiatehokkuus
  Hiilineutraalin rakennuksen perusta: rakenteellinen energiatehokkuus

  Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Eristeteollisuus järjesti yhteistyössä Rakennuslehden kanssa 3.9.2020 webinaarin, jossa keskityttiin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten parantamisen eli laskemisen

  ...
 • Lämmöneristäminen – ilmastoteko ja investointi tulevaisuuteen
  Lämmöneristäminen – ilmastoteko ja investointi tulevaisuuteen
  Lämmöneristäminen – ilmastoteko ja investointi tulevaisuuteen -seminaari: Finlandia-talo 30.1.2019

  RTT:n Eristeteollisuus järjesti tammikuussa 2019 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa seminaarin, jossa keskityttiin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen parantamisen merkitykseen nyt ja

  ...
 • Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista
  Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista
  ”Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista” -seminaarit: Finlandia-talo 5.4.2018 ja Tampere-talo 19.4.2018

  RTT:n Eristeteollisuus järjesti huhtikuussa 2018 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa kaksi seminaaria, joissa keskityttiin puntaroimaan eri näkökulmista rakennusten energiatehokkuuden

  ...
YLÖS