e luku laskuri

E-lukulaskurit energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtoja noudattamalla asuinrakennusten vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakenteellisella energiatehokkuudella ilman E-luvun laskentaa. E-luku voidaan kuitenkin helposti laskea  yksinkertaistetulla menettelyllä E-lukulaskurien avulla. Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitski tiimeineen on kehittänyt tällä sivulla ladattavissa olevat nettilaskurit. E-luvun lisäksi laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille 
E-lukulaskuri kerrostaloille

Jaa verkossa:
YLÖS