e luku laskuri

E-lukulaskurit energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtoja noudattamalla asuinrakennusten vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakenteellisella energiatehokkuudella ilman E-luvun laskentaa. E-luku voidaan kuitenkin helposti laskea  yksinkertaistetulla menettelyllä E-lukulaskurien avulla. Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitski tiimeineen on kehittänyt tällä sivulla ladattavissa olevat nettilaskurit. E-luvun lisäksi laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille 
E-lukulaskuri kerrostaloille

C-lukulaskuri – hiilineutraalimpaa rakentamista helpommin

Uusi, helppokäyttöinen C-lukulaskuri on hyödyllinen työkalu asuinrakennushankkeiden luonnossuunnitteluvaiheeseen, jolloin tavoitteellinen päästöohjaus on vielä mahdollista. Laskurin avulla on mahdollista vaikuttaa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen ratkaisevasti jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakenteellinen energiatehokkuus on hiilineutraalin rakennuksen perusta; C-lukulaskuri löytää keinot vähentää päästöjä ja osoittaa saatavien säästöjen määrän rakennuksen elinkaaren aikana.

 

laskuri button 01

guide button 01

video button

 

Mikä on C-lukulaskurin toimintaperiaate?

C-lukulaskuriin on rakennettu valmiiksi arvot, joilla voidaan verrata minimimääräysten mukaisen energiatehokkuuden ja parannetun lämmöneristyksen avulla saavutettavia päästöeroja. Laskurista löytyy myös valmiiksi kirjasto tavanomaisia Suomessa käytettäviä rakenteita, joiden avulla arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat vertailla rakenteiden elinkaaren hiilijalanjälkeä. Laskurin avulla hiilijalanjälkeä on mahdollista keventää jopa 20 %.

laptop pic 01

 

C-lukulaskuriksi nimetty helppokäyttöinen rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri perustuu Bionova Oy:n One Click LCA-ohjelmiston varhaisen vaiheen päästölaskentamoduuliin Carbon Designeriin, jota voidaan käyttää joko erillisenä tai yhdessä RTT:n Eristeteollisuuden E-lukulaskurin kanssa.

Mihin laskuria tarvitaan?

C-lukulaskuri on tarkoitettu erityisesti asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään rakennuksen elinkaaren kannalta merkittävimmät päätökset. Se tuo selkeästi esiin energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtojen käytön tuomat hiilijalanjäljen elinkaarisäästöt verrattuna määräysten minimivaatimusten perustasoon.

 

laskuri button 02

guide button 01

video button

 

stamp 01

  

 

YLÖS