Asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen C-lukulaskuri

kirjoittanut | touko 23, 2019 | Laskurit

C-lukulaskuri – hiilineutraalimpaa rakentamista helpommin

Uusi, helppokäyttöinen C-lukulaskuri on hyödyllinen työkalu asuinrakennushankkeiden luonnossuunnitteluvaiheeseen, jolloin tavoitteellinen päästöohjaus on vielä mahdollista. Laskurin avulla on mahdollista vaikuttaa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen ratkaisevasti jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakenteellinen energiatehokkuus on hiilineutraalin rakennuksen perusta; C-lukulaskuri löytää keinot vähentää päästöjä ja osoittaa saatavien säästöjen määrän rakennuksen elinkaaren aikana.

laskuri button 01

button

video button

Mikä on C-lukulaskurin toimintaperiaate?

C-lukulaskuriin on rakennettu valmiiksi arvot, joilla voidaan verrata minimimääräysten mukaisen energiatehokkuuden ja parannetun lämmöneristyksen avulla saavutettavia päästöeroja. Laskurista löytyy myös valmiiksi kirjasto tavanomaisia Suomessa käytettäviä rakenteita, joiden avulla arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat vertailla rakenteiden elinkaaren hiilijalanjälkeä. Laskurin avulla hiilijalanjälkeä on mahdollista keventää jopa 20 %.

laptop pic 01

C-lukulaskuriksi nimetty helppokäyttöinen rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri perustuu Bionova Oy:n One Click LCA-ohjelmiston varhaisen vaiheen päästölaskentamoduuliin Carbon Designeriin, jota voidaan käyttää joko erillisenä tai yhdessä RTT:n Eristeteollisuuden E-lukulaskurin kanssa.

Mihin laskuria tarvitaan?

C-lukulaskuri on tarkoitettu erityisesti asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään rakennuksen elinkaaren kannalta merkittävimmät päätökset. Se tuo selkeästi esiin energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtojen käytön tuomat hiilijalanjäljen elinkaarisäästöt verrattuna määräysten minimivaatimusten perustasoon.

laskuri button 02

button

video button

stamp 01