Rakenteellinen energiatehokkuus – Vähähiilisyysopas

kirjoittanut | marras 3, 2022 | Oppaat

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035 mennessä. Sen saavuttaminen edellyttää ilmastopäästöjä
vähentäviä toimenpiteitä niin uudisrakentamisessa kuin myös olemassa olevassa rakennuskannassa. Rakennusten lämmittämisessä hiilineutraalius on saavutettavissa panostamalla energiatehokkuuteen ja päästöttömän energian
hyödyntämiseen. Näiden toimenpiteiden merkitys on korostunut entisestään Suomen ja muiden Euroopan Unionin maiden pyrkiessä eroon Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta.

Tässä kolmannessa oppaassa paneudutaan esimerkkien avulla siihen, miten rakenteellisella energiatehokkuudella
voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja hyödyntää täysimääräisesti talotekniikan älykkyys.
Lisäksi opas esittelee ilmastoselvitksen laatimisen periaatteet ja työkalut sekä sen, miten energiatehokkuuden
parannusten yhteydessä voidaan edistää ja varmistaa rakennusten paloturvallisuus.

Oppaan ovat laatineet VTT:n tutkijat Terttu Vainio, Tuomo Ojanen, Paula Ala-Kotila, Tiina Vainio-
Kaila, Ismo Heimonen ja Tuula Hakkarainen.
Työtä ovat ohjanneet ympäristöministeriöstä Jyrki Kauppinen (ohjausryhmän pj.), Pekka Kalliomäki,
Ari Ilomäki ja Matti Kuittinen, rakennustuoteteollisuudesta Peter Lind, talonrakennusteollisuudesta
Jani Kemppainen sekä eristeteollisuuden yrityksistä Asso Erävuoma (Finnfoam), Jussi Jokinen (Saint-Gobain Finland), Tapio Kilpeläinen (Jackon Finland), Pasi Typpö (Termex-Eriste) ja Tero Virrantuomi.

Lataa opas tästä:

Rakenteellinen energiatehokkuus avuksi ilmastopäästöjen vähentämiseen – Vähähiilisyysopas