Helppokäyttöinen elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri asuinrakennusten luonnossuunnitteluun.

Maksuton C-lukulaskuriksi nimetty asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri on nyt saatavilla.
Laskurilla on helppo arvioida mm. lämmöneristystason ja LTO:n merkitystä elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Laskuri noudattaa Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän pilotointiversiota. Se soveltuu niin omakotitalo- kuin kerrostalohankkeisiin, ja sitä voidaan käyttää paitsi yksittäisten hankkeiden tavoitteiden asetannassa ja suunnittelussa, myös esimerkiksi kaavapäätösten tukena.

readmore c luku