Korjausrakentamisessa rakenteellinen energiatehokkuus korostuu

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen olemassa olevan rakennuskannan osalta onnistuu vain rakennusten lämmitystarpeen radikaalilla vähentämisellä, vaikka energiantuotantoa muutetaankin asteittain vähähiiliseksi.

Tämä tarkoittaa olemassa olevan rakennuskannan vaipparakenteiden lämmöneristämisen parantamista ottamalla huomion korjattavan rakennuksen kokonaistoimivuus.

Etenkin rakennusten julkisivukorjausten yhteydessä on järkevää parantaa rakennuksen vaipparakenteen lämmöneristävyyttä huomattavasti määräysten minimivaatimuksia enemmän, uudisrakentamisen pykälän 33 tasolle ja samalla päivittää talotekniset järjestelmät parhaan käytännön mukaisiksi. Tämä lisää asumismukavuutta, säästää lämmitysenergia rakennuksen koko tulevan käyttöiän ajan ja vaikuttaa lisäksi rakennuksen arvon pysyvyyteen.