Uudisrakentamisessa rakenteellinen energiatehokkuus on avainasemassa elinkaaripäästöjen kannalta

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen uudisrakentamisessa tarkoittaa, että suunniteltavien ja toteutettavien rakennusten täytyy olla jo nyt vähähiilisiä.

Kun otetaan huomioon yhä kiihtyvä kaupungistuminen, vuonna 2050 Suomen rakennuskannasta lähes puolet on rakennettu vuoden 2020 jälkeen. Esimerkiksi tänään rakennetuilla asuinrakennuksilla on vuonna 2050 reilusti yli puolet käyttöiästä jäljellä.

Vuonna 2018 voimaan astuneen uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälä 33 takaa rakenteellisen energiatehokkuuden puitteissa uusille asuinrakennuksille vähähiilisen rakentamisen perusedellytykset ja elinkaarihyödyt koko käyttöiän ajalle. Terveellisyyden ja viihtyisyyden takaamiseksi pykälä 33 linkittää myös parhaan käytännön mukaisen hallitun ilmanvaihdon omana vaatimuksenaan rakenteelliseen energiatehokkuuteen.